Bài đăng

Chuyển chứng khoán với tablet gồ ghề cho mã vạch

Phương pháp giám sát mã vạch là A cần thiết ngoài quản lý chuỗi phù hợp và thân thiện với môi trường Cung cấp. giám sát mã vạch Bằng cách sử dụng hệ thống máy tính di động allowded gợi ý nhắc trên tắc nghẽn sản xuất tại chỗ và tràn đang xảy ra. Sức mạnh để giám sát một cách chính xác chứng khoán, trong khi chuyển sản phẩm, là một yếu tố quan trọng của một cái giếng hạn enterprise.Rugged viên cho mã vạch cho phép Hàng hóa của bạn được xếp vào mục lục, gắn thẻ và chuyển đến kho tại Bất kỳ Cấp dans le phân phối dòng. Gồ ghề thuốc bí quyết allowded theo dõi hàng tồn kho theo thời gian thực từ các mục đích sản xuất, các cơ sở phân phối và cuối cùng là đến mức độ sale.Actuality Chủ yếu dựa PlanningAn thường bị bỏ quên khía cạnh của quá trình này, là thế giới thực tế môi trường xung quanh các hệ thống máy tính di động sẽ diễn ra có khả năng được sử dụng. Đi vào xem xét cách này được áp dụng cho các công cụ tổ chức của bạn phụ thuộc vào. Hãy dành thời gian để xem xét các tình huống tiếp theo …